Zīmējumu konkursa „Manas mīļās māmiņas portrets” rezultāti

Svētdien, 12. maijā, kad šogad tiks atzīmēta Mātes diena, visā Latvijā notiks vairāki koncerti un sirsnīgi pasākumi veltīti māmiņām un vecmāmiņām. Par godu šai dienai, jau tradicionāli,  Ludzas novada BJC organizē  zīmējumu konkursu „Manas mīļās māmiņas portrets”. Šogad konkursam tika iesūtīts rekordskaitlis – 241 darbs, trīs vecuma grupās. Sarežģīto darbu – zīmējumu vērtēšanu paveica Ludzas novada BJC žūrija – māksliniece Ināra Mikažāne, Māmiņu kluba vadītāja Ilona Kondrāte, jauniešu klubs Lietussargs vadītāja Solvita Binovska un jaunā māksliniece, Ludzas novada BJC skolotāja, Ērika Čerņavska – Mikuča.

Žūrijas simpātijas balvas saņem vismazākās konkursa dalībnieces Amēlija Kučāne  (2.9 gadi) un Marta Žuka (2 gadi).

Konkursa rezultāti

Pirmsskolas vecumposmā (5 – 7 g.) laureāti

Diplomu par 1.pakāpi saņem  Markuss Ņugaņins (Ludzas novada BJC, sk. Inta Strode). 

Diplomu par 2.pakāpi saņem  Julianna Ornicāne (Ludzas novada BJC, sk. Inta Strode). 

Diplomu par 3.pakāpi saņem: Darja Borisenko, Amēlija Samuševa (Ludzas PII “Namiņš” sk. A.Lipska un Aina Jevčuka) un Elizabete Bule (Ludzas PII “Rūķitis”, sk. Irīna Timofejeva).

Atzinības rakstu saņem:

Kristers Kuprevičs (Ludzas Pilsētas Vidusskola, sk. I. Rimša) un Annija Voičika (Ludzas PII Pasaciņa, sk.nav nor.)

Sākumskolas vecumposmā tika iesūtīti 167 darbi, tāpēc katrā pakāpē tika izvirzīti vairāki uzvarētāji

Diplomu par 1.pakāpi saņem:

Jana Jankovska (Pildas pamatskola, sk. Ineta Zvonņikova)   

Mareks Stokovs (Zilupes vidusskola, sk. Aļona Mičenko)

Kristena Rudzīte (Kārsavas vidusskola, sk. L. Krivteža)

Rēzija Kupreviča (J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. Inta Terentjeva)

Madara Čerņavska ( J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. Inta Terentjeva).

Diplomu par 2.pakāpi saņem: 

Liliāna Matvejeva ( Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Ineta Misāne)

Adrians Kalvišs (J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. Inta Terentjeva)

Darija Gavrilova (Ludzas 2.vidusskola, sk. Svetlana Gavrilova)

Darina Zinovjeva (Ludzas 2.vidusskola, sk. I.Martjukova)

Nikole Jurčuka ( Zilupes Vidusskola, sk. I. Gorsvāne).

Diplomu par 3. pakāpi saņem: 

Kira Gabrusāne (Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova)

Roberts Lukašenoks ( Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova)

Viktorija Kračus ( Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Aija Šarapova)

Andrejs Puzinkins (Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Ineta Misāne)

Alekss Paņkovs ( Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Inga Rimša).

Atzinības rakstu saņem: 

Emīlija Grebeža (J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. IntaTerentjeva)

Margarita Rudoviča (J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. Inta Terentjeva   )

Denija Seņkova (J.Soikāna Ludzas mākslas skola, sk. Inta Terentjeva)

Ermīns Losāns (Ludzas pilsētas vidusskola, sk. I.Misāne)

Elīna Kravcova (Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova)

Artjoms Potehins (Ludzas 2.vidusskola, sk. Ņ. Terentjeva)

Anna Potaša (Mērdzenes pamatskola, Vēsma Vasiļjeva)

Gabriela Rudzīte (Kārsavas vidusskola, I. Punane)

Sofija Golubeva (Kārsavas vidusskola, Lilija Krivteža)

Pamatskolas grupā tika iesūtīti 63 darbi

Diplomu par 1.pakāpi saņem:

Sabrīne Svikša (Pildas pamatskola, sk. Ineta Zvonņikova)

Poļina Skuke (Zilupes vidusskola, sk. Aļona Mičenko)

Roksana Grohoļska (Ludzas 2.vidusskola, Irina Martjukova)

Diplomus par 2.pakāpi saņem:

Milana Medvedeva ( Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova)

Dajana Čubarova (Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova)

Viktorija Andriushchenko (Ludzas 2.vidusskola, sk. Irīna Martjukova) Diplomus par 3.pakāpi saņem:

Diana Dolgileviča  ( Zilupes vidusskola, sk. Aļona Mičenko)

Emīlija Krone ( Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Ineta Zvonņikova)

Alīna Vasiļjeva (Pildas pamatskola, sk. Ineta Zvonņikova)

Nikola Prikule ( Ludzas pilsētas vidusskola, sk. Ineta Zvonņikova).

Atzinība

Aiša Vadžau (Pildas pamatskola, Ineta Zvonņikova)

Marija Meļņikova (Ludzas pilsētas vidusskola, Ineta Zvonņikova)

Agnese Savicka (Ludzas pilsētas vidusskola, Ineta Zvonņikova)

Mārtiņš Romanovskis (Ludzas pilsētas vidusskola, Ineta Zvonņikova)

Arnita Grahoļska (Ludzas pilsētas vidusskola, Ineta Zvonņikova)

Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem par audzēkņu radošo prasmju attīstīšanu un sagatavošanu konkursam – Ludzas PII “Namiņš” pedagogiem Aijai Lipskai, Ainai Jevčukai un Inesei Vidiņai, Ludzas PII “Rūķitis” skolotājai Irīnai Timofejevai, Ludzas Pilsētas vidusskolas pedagogiem  Ingai Rimšai, Inetai Zvonņikovai, Inetai Misānei, Olgai Pentjušai, Intai Nogdai, Aijai Šarapovai un Nelijai Žukai. Ludzas 2.vidusskolas pedagogiem Anastasijai Žukai, Irīnai Martjukovai, Svetlanai Gavrilovai un Ņinai Terentjevai. J.Soikāna Ludzas Mākslas skolas pedagogiem Intai Strodei un Intai Terentjevai. Kārsavas vidusskolas skolotājiem Helēnai Ļebedevai, Indrai Punanei, Ilgai Kirovainei, Lilijai Krivtežai un Inai Gabrānei. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra skolotājiem Endijai Medveckai un Intai Strodei, Zilupes vidusskolas skolotājai Aļonai Mičenko, Mērdzenes pamatskolas skolotājai Vēsmai Vasiļjevai un Pildas pamatskolas skolotājai Inetai Zvonņikovai.

PALDIES! visiem dalībniekiem par skaistiem zīmējumiem un dalību konkursā, ka arī lielu atsaucību. Visi konkursa laureāti, kopā ar savām māmiņām ir aicināti uz svinīgo apbalvošanas  pasākumu “Modes kokteilis” 2024.gadā 10. maijā, plkst.15.00, Ludzas Kultūras namā. 

Informāciju sagatavoja: Natālija Losāne,  Ludzas novada BJC