Vizuālās mākslas konkurss “Jaunas virsotnes sportā – gods Latvijai pasaulē!”

Ludzas novada BJC izsludina vizuālās mākslas konkursu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītojamiem, bērniem un jauniešiem no 4 līdz 18 gadu vecumam!

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu interesi par Latvijas sporta veidiem, gan komandu, gan par individuāliem sasniegumiem Latvijas un pasaules mērogā. Padziļināt izpratni par Latvijas sasniegumiem sportā.

KONKURSA UZDEVUMI
Vizuālās mākslas konkursa Jaunas virsotnes sportā-gods Latvijai pasaulē, dalībnieki:
* Noskaidro, kādi ir izcili sasniegumi Latvijas sportistiem Eiropā un pasaulē.
* Izvēlās sporta veidu kuru grib attēlot savā radošajā darbā.
* Pēta un analīzē kā izskatās sportisti kustībā piem. skrienot, lecot, metot bumbu.
* Izstrādā radošo darbu brīvajā tehnikā (zīmējums, gleznojums vai jauktā tehnika) savu sporta
favorītu individuālajā vai komandu sporta spēlē.

Konkurss norisināsies līdz 2023. gada 30. novembrim.

Vairāk informācijas konkursa NOLIKUMĀ.