Viedokļu apmaiņā “Ideju ģenerators”

Uzsākot jauno gadu Ludzas novada aktīvie jaunieši piedalījās viedokļu apmaiņā “Ideju ģenerators” un kopā izstrādāja idejas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gadam. Jaunieši atraktīvi iesaistījās diskusijā, pauda savu viedokli un dalījās ar oriģinālām idejām, kuras būtu nepieciešams īstenot Ludzas novadā jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra rīkotajā “Ideja ģeneratorā”

piedalījās biedrības “KIRA” un jauniešu kluba “Lietussargs” 18 Ludzas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 22 gadiem un izstrādāja idejas par četrām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātēm – iekļaušana un dažādība, dalība demokrātiskajā dzīvē, vides ilgtspēja un digitālā transformācija.

Paldies jauniešiem par atsaucību, lai ražīgs 2023.gads!

Informāciju sagatavoja Endija Medvecka – Ludzas novada jaunatnes lietu speciālists.