“Uzmanību objektīvs” mājas darbs

Jaunieti! Tev ir iespēja piedalīties Ludzas Bērnu un jauniešu centra rīkoto foto apmācību “Uzmanību objektīvs” otrajā kārtā kopā ar fotogrāfu un grafikas dizaineri Aivaru Buli.

Izpildi uzdoto mājas darbu un pievienojies otrajai apmācību kārtai.
1.      Iepazīstieties ar pielikumā ievietotajām 6 kadra kompozīcijas
tehnikām;
2.      Nofotografē katrā no tām 3 estētiski pievilcīgas fotogrāfijas;
3.      Kopumā: 6 x 3 = 18 foto.

Sīkāk par mājās darba izpildi skatīt pievienotajā pielikumā: