Soļi mūsu novada nākotnei

Š.g. 15.septembrī notika  otrā plānošanas vizīte “Soļi mūsu novada nākotnei” projekta “Mūsu pēdas” ietvaros, ko organizēja biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru. Tika aicināti Ludzas novada jaunieši un Ludzas novada domes lēmumpieņēmēji, lai diskutētu par novada attīstību un tā aktualitātēm. Tikšanās notika neformālā gaisotnē un tajā notika tādu jautājumu kā: 

aktualizēšana.
Tikšanās laikā tika pārrunāti vēl citi problēmjautājumi ar Ludzas novada lēmumpieņēmējiem par aktualitātēm novadā, kā arī tika meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja Solvita Binovska, Ludzas novada BJC