Sociālais skatuves projekts “MAN BĒRNĪBĀ IEKODA ZIRGS”

Skatuves mākslas studijas “Pepilota” vecākās grupas kopdarbs “Man bērnībā iekoda zirgs” ir sociālais skatuves mākslas projekts. Tas ir stāsts par pieciem jauniešiem, kuri dara sev pāri. Iemesls tādai rīcībai un stāvoklim ir emocionālas un psiholoģiskas traumas saistībā ar ģimeni vai dramatiskiem notikumiem. Jaunieši cenšas pārvarēt traumatisko stāvokli un atjaunot normālas attiecības gan paši ar sevi, gan apkārtējiem cilvēkiem. Tas ir dzīves brīdis pirms lielajām pārmaiņām. 

Izrādes ideja radās 2019. gadā, bet tās īstenošana norisinājās gandrīz divu gadu garumā. Scenāriju, tēlus, tekstus un muzikālo pavadījumu veidoja paši “Pepilotas” jaunieši. Jūtu un emocionālo pārdzīvojumu atainošanai izmantoti gan mīļāko dzejnieku rindas, gan pašu sacerētās vārsmas. Izrādes sagatavošanas procesā bija tikšanās un konsultācijas ar psihologiem un juristiem, notika aktieru un radošās grupas sastāva maiņa, piedzīvota pirmizrādes atcelšana un izveidots projekta video.

Piedāvājam Jūsu uzmanībai izrādes videoversiju. Vecuma ierobežojums: 12+

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra Skatuves mākslas studijā “Pepilota” darbojas bērni un jaunieši, kuriem ir dažāda skatuviskā pieredze. 

“Pepilotas” dalībnieki apgūst skatuves mākslas pamatus, mācās veidot priekšnesumu scenārijus, dekorācijas un kostīmus, aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā, to norisē un vadīšanā. Radošajos projektos tiek iesaistīti arī citu interešu pulciņu dalībnieki.

Skatuves mākslas studijas “Pepilota”

vadītāja Svetlana Rimša