Sarmītes Stapules autorkoncerts “DĀVANA SNIEGĀ”

Svētdien, 3. martā, Kārsavas Kultūras Namā, Sarmītes Stapules autorkoncertā tika izstāstīta pasaka dejā “DĀVANA SNIEGĀ”, kurā kā dejotāji un aktieri bija arī Ludzas novada BJC tautas deju kolektīva “Žeperi” 5.-6. un 7.-9.klašu dejotāji (vadītāja Sarmīte Stapule)!

Paldies draugu kolektīviem, kas kopā ar mums padarīja katru deju par īpašu:

Paldies arī Ludzas BJC skolotājām Rutai Zviedrei un Ilzei Locei par atsaucību un aktīvu līdzdalību koncerta norisē!