Runtortas muižas parks top skaistāks

27. aprīlī Ludzas novada BJC piedalījās Lielajā Talkā, lai sakoptu Runtortas muižas parku. Sirsnīgs paldies katram talkotājam un Ludzas 2. vidusskolai , kas pievienojās arī šogad Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra skaistajai tradīcijai! Katra ieguldītais darbiņš savienojās vienā lielā skaistā un sakoptā muižas parka teritorijā!