Radošo darbu izstāde MANA DAŽĀDĀ – VIENĪGĀ LATVIJA