Tautu deju kolektīvs “Žiks”

Pedagogs Elita Romanovska

Kopš kolektīva izveidošanās brīža 1992. gadā izdejoti rakstu raksti skolas zālē, Ludzas parka estrādē, Daugavas stadionā un vēl uz desmitiem citu pilsētu un pagastu skatuvēm. Neskaitāmas reizes pārdzīvots satraukums skatēs un prieks par publikas aplausiem. „Žika” nosaukums ir radies, iedvesmojoties no Jāņa Klīdzēja romāna „Cilvēka bērns”. Tajā Žiks ir Boņa uzticamākais draugs – vienmēr kustīgs, draudzīgs, atsperīgs un ātrs suņuks. Mūsu „Žika” dalībnieki ir uzticīgi dejai, allaž kustībā, mērķtiecīgi, gatavi atbalstīt trakas idejas. Viņus vieno jaunības maksimālisms un prieks. Šogad kolektīvs svin 30 gadu jubileju. Bijušie skolas audzēkņi izteica vēlmi dejošanu turpināt arī pēc vidusskolas absolvēšanas, tāpēc Ludzas novada BJC 2017. gadā tika izveidota jauniešu grupa ar tādu pašu nosaukumu – „Žiks”. 2018. gadā kolektīvs jau bija XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieks. Šogad BJC „Žiks”svin 5 gadu jubileju! Dejotāji -20 jaunieši (15-25 gadi)- pārsvarā ir Ludzas pilsētas vidusskolas audzēkņi un absolventi, bet dejo arī jaunieši no Ciblas, Blontiem, Pušmucovas.
Mēģinājumi notiek Ludzas pilsētas vidusskolas aktu zālē.
Šobrīd kolektīvs apgūst XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku repertuāru,
gatavojas skatēm. Pa šiem gadiem „Žiks” priekos un satraukumā, asarās un smieklos, vienojis simtus. Šodien dzimšanas dienu svin lielā Žika ģimene, ko pāri gadiem kopā sauc un sadraudzē
brīnumainā burve – deja.