Tautu deju kolektīvs “Žeperi”

Pedagogs Sarmīte Stapule

Programma paredzēta jauniešiem no 15 – 25 gadu vecuma.

Nodarbības notiek Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41.

Jauniešu tautas deju kolektīvs “Žeperi” izveidojies kopš 2009. gada septembra. Kolektīvā šobrīd darbojas jau divas deju grupas: jaunākā (15 – 18 gadi) un vecākā (19+ grupa). Ar savu uzstāšanos kolektīvs kuplina Latvijas, Ludzas novada un pilsētas, kā arī BJC   organizētos pasākumus. JDK“Žeperi” ar labiem panākumiem piedalās Latvijas skolu jaunatnes un pieaugušo grupas deju kolektīvu skatēs, pārstāv Ludzas novadu gan Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, gan Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvs ir vairākkārt piedalījies deju jaunrades konkursos Rīgā, Valmierā un Ogrē. Ar īpaši veidotu koncertprogrammu “Žeperi” ir koncertējuši Vācijā, Baltkrievijā, Krievijā.

Ja vēlies kopā ar mums uzdejot – nāc, mēs gaidām tieši Tevi!

“Žeperi” kolektīvs radās pateicoties tam, ka Ludzas pilsētas ģimnāzijas dejojošie absolventi arī pēc skolas pabeigšanas gribēja turpināt dejot. Būdami studenti, mācoties un strādājot citās pilsētās, viņi gandrīz 10 gadus katru otro piektdienu, sestdienu un svētdienu brauca uz mēģinājumiem uz Ludzu.

Kas apslēpts ir kolektīva nosaukumā? Vārds “žepers” latgaliešu valodā nozīmē “zārds“, “karkass“- pamats uz kā viss turas, Žepers ir arī enerģiska Dienvidlatgales deja, kas, paņem lielu dejotāju fizisko spēku, žepers papildnozīmes ir arī možs, kustīgs, veselīgs, spēcīgs, arī nebēdnīgs un draiskulīgs.

Vecie Žeperi
Vecie Žeperi

Kolektīva vadītāja Sarmīte saka, ka deju kolektīvs ir draugu grupa, kurā tu jūties ērti un labi. Dejojot, cilvēks var izjust un saprast savu ķermeni līdz pat nagu galiem. Tas ir adrenalīns, zinātnieku variantā – serotonīns, kuru dejotājs izjūt katrā šūniņā, un šo izjūtu nevar ne ar ko salīdzināt.

Droši vien dejotājus arī stimulē kolektīva sasniegumi – kopš kolektīva piedzimšanas brīža, tas regulāri bija piedalījies visos Dziesmu un Deju svētkos – gan pieaugušo, gan skolu jaunatnes. Žeperi dejojuši Vācijā, uzstājās Krievijā Veļikije Lukos, piedalījās Jaunrades deju konkursos Ogrē un Valmierā.

Lielie Žeperi
Lielie Žeperi

2019./2020. gada deju sezonā pastāv 2 Žeperu grupas – mazie “Žeperi” 4.-5.klases, lielie “Žeperi” (7.-9.klašu skolēni. Vēl pagājušo gadu mums bija un pavisam lielie “Žeperi” (11. klases skolēni un studenti). Visus, kas no vairs nedejo kolektīvā, mēs saucam par “Vecajiem Žeperiem”.

Žeperiem ir draugu deju kolektīvi: Kaunatas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Rasa” (vad. A.Silova), Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Bitīt’ matos” (vad. D.Astreiko), Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa “Rika” (vad. A.Veismanis), Ņukšu TN vidējās paaudzes dejo kolektīvs “Klip klap” (vad. I.Mikaskina), Salnavas jauniešu deju kolektīvs “Salnaviņa” (vad. J.Ļubka, V.Kirsanova), Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas BJC deju kolektīvi “Žiks” (vad. E.Romanovska) kā arī “Atvasītes”, “Atvasara”, “Reizē” , ko vada arī žeperu vadītāja S.Stapule. Īpašie draugi Žeperiem ir sarīkojuma deju studiju “Vektors” no Veļikije Lukiem (Krievija), kuru vada Viktors un Vera Putjatini.

2020.gads dejotājiem ir īpašs ar to, ka noslēgsies lielais deju maratons, kas ilga 2 gadu garumā ar skaistiem un neaizmirstamiem mirkļiem katra dejotāja mūžā- Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku nedēlu ilgiem mēģinājumiem un Lielkoncertu!

Lielie un mazie "Žeperi
Lielie un mazie “Žeperi

Deju dažreiz sauc par dvēseles valodu, jo neviena pasaules valoda nav tik bagāta, lai varētu aprakstīt visas cilvēka emocijas.