SDK Frīda

Pedagogs Anita Gromova

Programma paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri vēlas apgūt sarīkojumu dejas un sporta dejas, un pilnveidot sevi dejas mākslā.

Programma palīdz veidot un attīstīt ritma izjūtu un veidot mūzikas rakstura izpratni, apgūt elementārās deju figūras iesācējiem un nostiprināt to apvienojumu izpildes prasmes vecākajiem dalībniekiem standartdeju (ST) un Latīņamerikas (LA) deju programmās, pilnveidot dejotāju deju izpildes kvalitāti (deju tehnika).

Programmā paredzētas praktiskās grupu nodarbības, individuālas nodarbības, koncerti, skates, festivāli, svētki, radošās darbnīcas un citas ar programmas īstenošanu saistītas formas, dejotāju vasaras treniņnometnes un vasaras intensīvo treniņu nodarbības kā sagatavošanas posms jaunajai sacensību sezonai.