Vizuāli plastiskais skrapbukings

Pedagogs Inta Strode

Dalībnieku vecuma grupa – 7-25 gadi

Skrapbukings ir radošā pieeja parasto lietu rotāšanai, arī foto albūmu veidošanai un to noformēšanai. Pašiem izveidot no nulles savu skečbuku zīmējumiem vai vienkārši blociņu pierakstiem. Skrapbukings ir vesela pasaule, kur eksistē savi stili un mode. Šajā pulciņā audzēkņi iepazīstas ar dažādiem instrumentiem, ko lieto papīra daiļradē, arī dažādu priekšmetu dekorēšanā. Vizuāli plastiskais skrapbukings ir ne tikai papīra daiļrade, bet arī zīmēšana un gleznošana. Audzēkņiem ir iespēja izkopt tehnikas un to parādīt arī citiem, piedaloties konkursos, izstādēs un radošos pasākumos.