Vizuālās mākslas pulciņš “Krāsiņas”

Pedagogs Ināra Mikažāne

Dalībnieku vecuma grupa – 7-15 gadi

Vizuālās mākslas pulciņā “Krāsiņas” pulciņa audzēkņi gūst pirmos priekštatus par savas un citu tautu mākslu un kultūras mantojumu, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas, spēj realizēt savas radošās idejas.

Nodarbību laikā tiek radīta optimāli komfortabla un ērta vieta fantāzijas un sapņu izklāstam. Sniegta iespēja bērniem apgūt vizuālās mākslas vērtības un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos: grafikā, glezniecībā, veidošanā, vides mākslā, instalācijās, tekstilmākslā u.c.

Pulciņa audzēkņi piedalās starptautiskos un vietēja mēroga zīmējumu konkursos, izstādēs, pasākumos. 2017.gadā Esteres Poikānes darbiņš ierindojās godalgoto darbu sarakstā starptautiskajā konkursā “Lidice”.

Pulciņa nodarbības notiek Ludzas Mākslas skolas telpās.