Popgrupa “Rozīnītes šokolādē”

Pulciņa pedagogs Vija Pavlovska

Ludzas BJC pulciņš ,, Dziedi labprāt!” darbojas no 2012.gada. Visus gadus pulciņu vada mūzikas skolotāja Vija Pavlovska. Mācību gada laikā bērni apgūst dziedāšanas prasmes, iestudē deju kustības, pilnveido dikciju, apgūst dziedāšanas iemaņas ar mikrofonu un c. Iegūtās zināšanas un iemaņas regulāri nostiprina un pilnveido uzstājoties dažādos koncertos, teātra uzvedumos, konkursos (VISC konkurs ,, No baroka līdz rokam”, ,, Nāc sadziedāt”, J.Zarickas konkurs ,, Dzimšanas diena”, festivālos ,,Saules lietus” , Latvijas bērnu un jauniešu teātru fastivāls …un es iešu un iešu! Valmierā un c.
Tie bērni, kuri apmeklē pulciņu vairākus gadus, tuprina dziedāt pop grupā ,, Rozīnītes šokolādē”. Pop grupas bērni desmit gadu laikā ir iedziedājuši studijā vairāk nekā 20 jaunas dziesmas, kuras autore ir
pulciņa vadītāja Vija Pavlovska.
2013.gadā bija izdots pirmais bērnu albūms ar nosaukumu ,,Dāvinām dziesmiņas Latvijai”.
2018.gadā bija izdots otrais bērnu albūms ar nosaukumu “Dzimtene,svētki klāt!”, kurš bij veltīts Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai.

Pulciņa devīze: “Atcerieties vienmēr iedrošināt arī citus, nekad nenoniecināt neviena cilvēka centienus, kurš patiesi no sirds mācās labi dziedāt” tā apgalvojis Kalifornijas Universitātes emeritētais profesors Vans Ambrozs Kristi ( Van Ambrose Christy, 1900 – 1990).

Ludzas BJC ansamblis “Rozīnītes šokolādē” Vijas Pavlovskas vadībā dāvina Latvijai dzimšanas dienā jaunu disku ar nosaukumu “Dzimtene, svētki klāt!”. 

CD dizainu ir izstrādājuši BJC “Datorgrafikas” pulciņa bērni.

Noklausies arī Tu!

Dzimtene (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

2. Svētki klāt! (I. Kraševska, I. Kraševska)

3. Latvijas dzimšanas diena (V. Pavslovska, V. Pavlovska)

4. Dzīvojiet Latvijā (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

5. Manā Dzimtenē (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

6. Manai pilsētai (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

7. Bučiņas (I. Kraševska, I. Kraševska)

8. Trīs vēlēšanās (I. Ševčuks, J. Zaricka, atdz. V. Pavlovska)

9. Prieka dziesmiņa (V. Pavlovska, V. Pavlovska), veltījums pop grupai “Cielaviņa”

10. Tēvuzeme (K. Skujenieks, V. Pavlovska)

11. Kādā krāsā prieks? (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

12. Mana Dzimtene – Latvija (V. Pavlovska, V. Pavlovska)

13. Tik un tā (Nezināmais, V. Pavlovska)

14. Dejo ar mums! (Michel Telo, Michel Telo, atdz. V. Pavlovska)

Ziemassvētku dziesmas

Laba slava sniedziņam

Nāc un dziedi

Sniegavīra deja