Mūsdienu deju pulciņš “Petit”

Pedagogs Oksana Štrauha

Deju studijā “Petitt” dejo bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Aktīvie un dzīvespriecīgie dejotāji apgūst hip hop un citu moderno deju pamatus, attīsta ritma izjūtu un kustību koordināciju, mācās sinhroni kustēties, izkopj deju tehniku. Pulciņa dalībnieki labprāt uzstājas gan pilsētas, novada, valsts un starptautiska mēroga pasākumos.