Mūsdienu deju pulciņš “Dance dream”

Pedagogs Oksana Štrauha

Deju studijā “Dance Dream” dejo bērni vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Mazie dejotāji apgūst hip hop un citu moderno deju pamatus, attīsta ritma izjūtu un kustību koordināciju, mācās sinhroni kustēties, izkopj deju tehniku.

Ar īpaši veidotiem horeogrāfiskajiem iestudējumiem pulciņa dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažādos konkursos. Ar panākumiem piedalās gan pilsētas, novada, valsts un starptautiska mēroga pasākumos.