Mazpulki

Pedagogs Ilga Ivanova

Mazpulki ir starptautiska bērnu un jaunatnes izglītības organizācija, kuras ideja ir mācoties darīt un darot mācīties. Mazpulku dzimtene ir ASV, organizācija dibināta 1902.gadā un tur to sauc par 4H klubu. Latvijā mazpulki dibināti 1929.gadā. Ar zīmi 4H nosaukumā organizācija darbojas 86 pasaules valstīs visos kontinentos (izņemot Antarktīdu) un savās rindās apvieno vairāk nekā 16 miljonus bērnu un jauniešu.

Biedrības darbības mērķis ir veicināt, lai ikviens veidotos par pilnvērtīgu personību – gudru, darbīgu, drošu, lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā.

Ludzas novadā biedrības Latvijas Mazpulki ietvaros darbojas mazpulks Pildas pamatskolā un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā (vadītaja Daina Novika).

Mazpulcēnu pienākums ir katru gadu izstrādāt individuālos projektus, kā arī piedalīties grupu projektu darbā pa vecuma grupām. Mūsu novada mazpulcēni ir aktīvi pavasara sporta spēļu “Zaļais starts”, konkursa “Rītdienas sējējs”, vasaras nometņu “Visu daru es ar prieku!” dalībnieki. Tradicionāli mazpulcēnu darbs tiek novērtēts rudens Forumos.

Mazpulku simbols ir četrlapu āboliņa lapa, kur ikkatra lapa nozīmē:

PRĀTU- kas ziedojams skaidrām domām;
SIRDI- ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai;
ROKAS- lai darītu labākus darbus;
VESELĪBU- kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei – Latvijai.