Lego prieks

Pulciņa skolotāja Endija Medvecka

Dalībnieku vecuma grupa – 1.-4. klase