Kusties brīvi

Pedagoģe Olita Baklāne

Pavisam nesen, kopš 2019. gada, Pildas pamatskolā savu darbību uzsāka deju pulciņš “Kusties brīvi”.
Kolektīvā dejo sāķumskolas vecuma bērni. Jauks, atvērts, zinātkārs, enerģijas un dejotprieka pilns
kolektīvs, kura dalībniekiem ļoti patīk dejot un būt kopā. Ikvienam bērnam ir iespēja ne tikai iepazīties ar mūsdienu dejām, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un apgūt jaunas prasmes, bet arī, regulāri strādājot,
piedalīties savas skolas pasākumos. Katrs pasākums, katra uzstāšanās bērnos veido pozitīvas emocijas un labu pieredzi, māca skatuves kultūru, draudzīgu attieksmi kolektīvā.
Mēģinājumi notiek ceturtdienās Pildas KN telpās no plkst.14:20 līdz 15.50.