Kustību teātris

Pedagogs Marika Čerņavska

Mēs dzīvojam laikmetā, kad visas paaudzes skar arvien lielāka mazkustība un radošas iniciatīvas trūkums. Bērni jau no mazotnes pierod pavadīt laiku pie TV un datora, kā arī spēlēties ar elektroniskajām rotaļlietām, darbošanās ar kurām nesniedz impulsus iztēles un fantāzijas attīstībai, kā arī neattīsta prasmi sadarboties. Kustību teātra nodarbības piedāvā šo problēmu risinājumu. Programmā ietvertie kustību vingrinājumi, darbs ar iztēli, žonglēšana, neverbālā komunikācija un citas aktivitātes aizraujošas spēles formā iesaista kustību aktivitātēs, veicina iztēles un fantāzijas attīstību, rosina radošo iniciatīvu, kā arī attīsta sadarbības prasmes.

Izrādes “Aeldre” video videoklips ar Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra audzēkņu piedalīšanos.