Koka automodeļi

Pulciņa skolotājs Agris Griševs

Dalībnieku vecuma grupa – 5.-9. klase