Kāpēcīši

Pedagogs: Ilona Stupakova

Klasē bērnus gaida intelektuālo spēju, kognitīvās sfēras, atmiņas, uzmanības, domāšanas, uztveres attīstība, loģikas un apkārtējās telpas izpratnes attīstība, radošā attīstība, estētiskā, lielo un smalko motoriku attīstība.