Kaligrāfija

Pedagogs Annemarija Dobrovoļska

Vārds kaligrāfija ir celies nogrieķu  κάλλοςkallos un γραφήgraphẽ un tas  ir ‘skaista rakstīšana’. Tātad,  kaligrāfija ir maksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā.

Kaligrāfija, gluži tāpat kā zīmēšana vai grafika, ir atbrīvojusies no lietvedības un ikdienas nepieciešamības žņaugirm, un ir kļuvusi par patstāvīgu mākslas veidu.

Pulciņa nodarbībās audzēkņiem ir iespēja iegūt pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kaligrāfijā, attīstos prasmes, spējas un talantus.

Pulciņa audzēkņiem ir iespējas apliecināt sevi gūstot jaunrades prieku un prieku pašiem par sevi, lepnumu par savām spējām, savu varēšanu, gandarījumu par darba rezultātiem un sasniegumiem.