Jauniešu klubs “Lietussargs”

Skolotāja Solvita Binovska

Ludzas jauniešu klubs “Lietussargs” dibināts 1998. gada 10. septembrī ar mērķi veicināt jauniešu iesaistīšanos rajona sabiedriskajā un kultūras dzīvē, palīdzēt jauniešiem apzināties sevi un savu vietu sabiedrībā, veicināt viņu pašapliecināšanos. 1999.gada 27.jūlijā klubs tika reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, Biedrību un Nodibinājumu reģistrā – 2006. gada 27. martā.

Jauniešu kluba mērķis ir piesaistīt aktīvus un idejām bagātus jauniešus, lai kopīgi īstenotu idejas, kā arī veicināt interesantu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Klubā darbojoties, var iegūt zināšanas un praktisku pieredzi pasākumu un projektu plānošanā un organizēšanā. Jauniešu kluba dalībnieki mācās strādāt komandā. Jauniešu klubs piedalās arī novada sabiedriskajā darbā, popularizējot brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Kluba jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, rīko ekskursijas, piedalās dažādos jauniešu konkursos un rīko konkursus, piedalās un organizē labdarības akcijas un dara daudzas citas interesantas lietas.

Jaunieši ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem,viņus visus vieno vēlme aktīvi darboties, pašiem veidot savu dzīvi, iegūt pieredzi nākotnes darba gaitām un censties saviem spēkiem panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

Nāc uz Ludzas jauniešu klubu „Lietussargs” un piedzīvo neaizmirstamus mirkļus, 

gūsti pieredzi un sajūti komandas garu!

Nodarbības notiek Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā, Tirgus ielā 22