Garīgā mūzika

Pulciņa skolotāja Vija Pavlovska

Dalībnieku vecuma grupa – 1.-9. klase

2023./2024.m.g. ir pirmais mācību gads, kad Ludzas novada Bērnu un Jauniešu centrā tiek īstenota pulciņa ,, Garīgā mūzika” programma. Garīgā mūzika ir viens no vissenākajiem skaņu mākslas veidiem, kas veidojusies kā dievkalpojuma daļa. Tā ir mūzika, kas ticīgajiem palīdz slavināt Dievu. Pulciņa kolektīva sastāvs veidojas no bērniem, kuri apmeklē baznīcu un vēlas iedziļināties garīgajā dziedāšanā.
Pulciņā valda brīva un sirsnīga atmosfēra, kura ļauj katram justies droši, brīvi un gaidīti, šeit var lietderīgi pavadīt brīvo laiku un apgūt jaunas prasmes.
Mēs mācamies kā pareizi sagatavot savu balss aparātu dziedāšanai, izrunāt un dziedāt garīgo dziesmu tekstus, kā arī bērniem ir iespēja pašiem spēlēt dziesmu pavadījumus un izteikt savas vēlmes apgūstamo dziesmu izvēlē.

Pulciņa “Garīgā mūzika” mēģinājumi notiek piektdienās Ludzas novada BJC plkst. 15:00.