Citādi rokdarbi

Pedagogs Ilze Loce

Darbošanās ar dažādiem materiāliem ir lielisks veids, kā ļaut bērnam attīstīt un pilnveidot savas radošās spējas. Izmantojot dažādus materiālus, bērni var radoši darboties un pašizpausties. Pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst pērļošanas tehniku, mezglošanu, vilnas velšanu jeb filcēšanu, tamborēšanu, darbu ar audumu un filcu (izšuvumi, šūšana u.c.).