Citāda vizuālā māksla

Pedagogs Endija Medvecka

Dalībnieku vecuma grupa 7-25 gadi

“Citāda vizuāla māksla” ir Ludzas novada Bērnu un Jauniešu centra interešu izglītības programma, kas radīta ar mērķi attīstīt bērnos radošumu un veicināt pašizpausmi. Audzēkņiem izmantojot dažādus materiālus un  tehnikas ir iespēja realizēt savas idejas.

Programmas uzdevumi ir atklāt un virzīt katra audzēkņa individuālās radošās spējas, radīt labvēlīgu sociālo vidi radošas personības attīstībai, kā arī rosināt programmas dalībniekus piedalīties gan vietēja mēroga, gan starptautiskos zīmējumu konkursos.