Citāda vizuālā māksla

Pulciņa skolotāja Endija Medvecka