Brīvais laiks Rundēnu pagastā

Pedagogs Jeļena Krasanova

Bērniem un jauniešiem Rundēnu pagastā ir iespēja apmeklēt brīvā laika klubu. Darbs tajā tiek organizēts ar divām mērķauditorijām: jaunākā vecuma bērni apmeklē radošās nodarbības, kur zīmē, līmē, konstruē, veido no dažādiem materiāliem kompozīcijas, bet vecāko klašu audzēkņi, kuri interesējas par sportu, apmeklē trenažieru zāli. Kluba audzēkņi piedalās pagasta pasākumos, izstādēs, tematiskajos vakaros un dažādos konkursos.