Brīvā laika interešu izglītības programma “Nāc un dari!”

Pedagogs Olita Baklāne

Dalībnieku vecuma grupa – 7-11 gadi

Pulciņā „Nāc un dari!” aktīvi un radoši darbojas dažāda vecuma bērni no 7 līdz 11 gadiem.
Nodarbību laikā ik viens pulciņa dalībnieks lietderīgi pavada brīvo laiku, bērni zīmē, līmē,
konstruē un veido no dažādiem materiāliem kompozīcijas un interesantus radošus darbus,
piedalās iestādes telpu noformēšanā, spēlē dažādas ”lielās” vai galda spēles, sastāda un min
krustvārdu mīklas, piedalās dažādās aktivitātēs.