Projekts “PROTI un DARI!”

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Vai varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Izpēti projekta “PROTI un DARI!” iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 (ieskaitot) gadiem, nemācies, nestrādā algotu darbu, nesaņem atbalstu no NVA, piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Tev iedvesmai – jaunieša Anda, kas piedalījās projektā 2021.gada oktobrī un novembrī, veiksmes stāsts.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, jaunietis īstenoja savu sapni, ko nevarēja atļauties finansiālu iemeslu dēļ – apguva autovadīšanas teorētisko kursu dzīvesvietai tuvākajā autoskolā, ieguva vērtīgu informāciju un emocionālu atbalstu no projektā iesaistītajiem speciālistiem: mentora, psihologa u.c.

Saņemot nepieciešamo informatīvo un emocinālo atbalstu, jaunietis guva ticību sev, saviem spēkiem, tādējādi veiksmīgi uzsākot darba attiecības SIA “Ludzas Apsaimniekotājs”, par ko ir patiesi gandarīts.

Piesakies un izmēģini arī Tu!

Projekta “PROTI un DARI!” norise Ludzas novadā.

Projekta iesaistes laikā jauniešiem ir iespēja saņemt mentora atbalstu, karjeras konsultanta konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, izglītības iestādēm, apgūt neformālās izglītības kursus, apmācības un iegūt sev vēlamo profesiju. Projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu katram jaunietim.

2021.gada otrajā pusgadā ir veiksmīgi iesaistījušies 40 Ludzas novada jaunieši.

Ludzas novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada.

Projekta kontaktpersona, programmas vadītāja: Nataļja Losāne, tālrunis +371 29372738:, e-pasts: natalosane@inbox.lv

Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/protiundariludza

Vairāk informācijas par projektu: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Līguma numurs: 6-13/46

Sagatavoja S.Binovska, programmas vadītāja