Projekts “PROTI un DARI!”, kas sniedz nepieciešamo atbalstu jauniešiem

Projekta “PROTI un DARI!” iespējas:

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 (ieskaitot) gadiem,
– nemācies,
– nestrādā algotu darbu,
– nesaņem atbalstu no NVA,

piesakies dalībai projektā un saņem tieši Tev individuāli izstrādātu atbalsta programmu! Nevilcinies, jo projekts ilgs līdz 2023.gada rudenim!

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Ko projekts var Tev piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atsākt mācības, atrast darbu vai iesaistīties NVO darbībā.

Projekta “PROTI un DARI!” norise Ludzas novadā.
Projekta iesaistes laikā jauniešiem ir iespēja saņemt mentora atbalstu, karjeras konsultanta konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, izglītības iestādēm, apgūt neformālās izglītības kursus, apmācības un iegūt sev vēlamo profesiju. Projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu katram jaunietim.

Ludzas novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada.


Projekta kontaktpersona, programmas vadītāja: Nataļja Losāne, tālrunis +371 29372738, e-pasts: natalosane@inbox.lv
Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/protiundariludza


Vairāk informācijas par projektu: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Līguma numurs: 6-13/46Informāciju sagatavoja: S.Binovska, projekta “Proti un Dari!” programmas vadītāja