Projekts “PROTI un DARI!”

Kā liecina Eurostat (https://ec.europa.eu/) veiktie dati  – nodarbinātības jomā jaunieši Covid-19 pandēmijas sekas diemžēl izjūt vairāk nekā gados vecāki cilvēki. 

Ludzas novada jaunieti, vai arī Tevi ir ietekmējusi Covid 19 pandēmija? Vai vēlies saņemt nepieciešamo atbalstu?

Izpēti projekta “PROTI un DARI!” iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 (ieskaitot) gadiem,
– nemācies,
– nestrādā algotu darbu,
– nesaņem atbalstu no NVA,

piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”. 

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Ko projekts var Tev piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atsākt mācības, atrast darbu vai iesaistīties NVO darbībā.

Projekta “PROTI un DARI!” norise Ludzas novadā.
Projekta iesaistes laikā jauniešiem ir iespēja saņemt mentora atbalstu, karjeras konsultanta konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, izglītības iestādēm, iziet  neformālās izglītības kursus un apmācības. Projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu katram jaunietim.

Ludzas novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada.
Informācija: 29372738 (programmu vadītāja Natālija Losāne), 2652633 (programmu vadītāja Solvita Binovska),  e-pasts: bjc@ludzasnovads.lv
Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/protiundariludza
Vairāk informācijas par projektu: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Līguma numurs: 6-13/46


Informāciju sagatavoja: Ludzas novada BJC jaunatnes lietu speciāliste S.Binovska.