Handmade YOUth

Par projektu

Projekts HANDMADE YOU (TH) ir Polijas, Latvijas un Čehijas ar rokdarbiem saistītu organizāciju stratēģiskā partnerība. Projekta mērķis ir saglabāt rokdarbus, amatniecību un profesijas, kuras izzūd. Projekta sākums ir 2020. gada 1. augusts un tā ilgums ir 2 gadi.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši un ikviens interesents, kurš saistīts ar rokdarbiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.

rsz 1unnamed 8

Projekta organizators

Starptautiskā partnerības projekta HANDMADE YOU (TH) organizators ir organizācija Semper Art Foundation, kura atklāj un popularizē māksliniekus, amatniekus un pazūdošo profesiju pārstāvjus, attīsta mākslinieciskos talantus, aizsargā kultūras mantojumu, veicina un attīsta mākslas, rokdarbu, tradīciju, tautas mākslas un izzūdošās profesijas mākslas jomā Polijā un ārvalstīs, uzlabo mākslinieku kvalifikāciju, veicina izpratni par kultūrvēsturiskām saitēm starp Poliju un citām valstīm, popularizējot Polijas nacionālo mantojumu, kas ir Eiropas kultūras mantojuma elements, ieskaitot vietējās tradīcijas senajā un mūsdienu mākslas jomā. Projektos mērķē uz jauniešiem, kuri interesējas par radošumu, sadarbojas ar organizācijām no Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas. Ikdienas darbā ārkārtīgi svarīgas ir darbības, kuru mērķis ir stereotipu un paaudžu,  nacionālo, etnisko, ar invaliditāti saistītās vai sociālās atstumtības šķēršļu novēršana. 

cropped semperLīdz šim fonds Semper Art sadarbībā ar programmu Erasmus + ir organizējis divus projektus. Pirmais projekts kontaktu veidošanas semināra veidā ar nosaukumu HAND MADE YOURSELF , kas pulcēja 24 dalībniekus no 7 valstīm (Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Polijas) un notika 2018. gada 1.-6. Septembrī Murzasihlā.

Otrais projekts ar nosaukumu HANDMADE THEATER, kas bija jauniešu apmaiņas iniciatīva no 5 ES valstīm: Polijas, Grieķijas, Slovākijas, Čehijas un Itālijas, un tas notika 2019. gada 20. – 28. Maijā Darlowko, piejūras krastā.

 Projekta partneri

Projekta “HANDMADE YOU (TH)” partneri ir organizācijas Petrklíč help no Čehijas un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs no Latvijas.


PETRKLIC HELP LOGO 01 1536x1536Petrklíč help ir čehu organizācija, kas izveidota 2005. gadā un ir paredzēta jauniešiem. Mūsu komandai ir liela pieredze neformālā izglītībā, brīvprātīgā darbā, un dažādās iniciatīvās, kuru mērķis ir jauniešu un viņu ideju attīstība, pārrobežu un starptautiskā sadarbība, ekoloģija un jauniešu līdzdalība sociālajā un pilsoniskajā dzīvē. Mūsu misija ir atbalstīt jauniešus viņu mērķu sasniegšanā un radošo ideju īstenošanā. Mūsu organizācijas galvenā mītne atrodas vēsturiskā Cieszyn Silesia reģiona centrā, vietā, kuru ar upi dala Čehijas puse (Čehijas Cieszyn, 25 tūkstoši iedzīvotāju) un Polija (Cieszyn 30 tūkstoši). Tāpēc viena no mūsu galvenajām aktivitātēm ir pārrobežu sadarbība starp čehu un poļu jauniešiem. 

Mūsu mērķis ir aktīvi iesaistīt jauniešus pasākumos publiskajā telpā. Mēs koncentrējamies uz otru cilvēku, uz cilvēku kopienu, uz komunikāciju un sadarbību grupā, uz vienkāršāko un vienlaikus visgrūtāko vērtību – starppersonu attiecību uztveri. Petrklíč help ir vieta, kur jaunieši atrod vietu savam radošumam un iespēju strādāt kā brīvprātīgais. Viņi mācās, attīstās, atpūšas un viņiem ir daudz izklaides objektu. Mēs palīdzam viņiem loģistiski un finansiāli viņu projektu īstenošanā, balstoties uz mūsu darbinieku pieredzi. Mēs organizējam dažāda veida un ilguma projektus (no vienas dienas līdz visa gada garumam), darbnīcas, nometnes, apmācības, izstādes, konkursus, kā arī atbalstām jaunos jaunuzņēmumus. Mēs veicam darbības visā Morāvijas un Silēzijas vojevodistē, it īpaši Český Těąín, Třinec un Karviná. Mēs darbojamies arī starptautiskajā arēnā, piedaloties starptautiskos projektos ar partneriem no ES, Gruzijas, Turcijas un Lielbritānijas. Mēs sadarbojamies Karvinas pilsētas un Silēzijas universitātes Biznesa vārtu akadēmijas programmā. Jaunieši studiju laikā iegūtās zināšanas izmanto reāla projekta risināšanai un vērtīgas pieredzes iegūšanai šajā jomā, savukārt uzņēmumi saņem projektu mārketinga, pārdošanas vai IT jomā. Mēs strādājam ar 80 aktīviem jauniešiem, kuri ir jauniešu padomes locekļi 3 pilsētās (Karviná, Český Těąín, Třinec). Mēs vadām Jaunatnes informācijas centru, radošuma un kultūras vietu, kas savienota ar tējas istabu pils telpās Cieszyn, un Pidi Farmu Petrklíč ekoloģisko saimniecību.  

Ludzas Bērnu un jauniešu centrs atrodas mazā Latvijas pilsētā – Ludzā, diezgan tālu no galvaspilsētas un ļoti tuvu Krievijas robežai. Centrs tika izveidots 1956. gada 1. janvārī, un tā mērķis ir interešu izglītības piedāvājums bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam. Centra galvenie uzdevumi ietver interešu izglītības īstenošanu, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kas noderīgas aktīvai dalībai sabiedriskajā dzīvē, viņu talantu attīstībai radošajā nozarē, to pilnveidošanai un attīstīšanai, kā arī skolotāju pedagoģisko kompetenču uzlabošana. Mūsu pedagogi, veicot grupu un ārpusstundu pasākumus, piešķir lielu nozīmi morālajām vērtībām, savstarpējai cieņai un etnisko un kultūras vērtību izpratnei. Mūsu misija ir visaptveroša, harmoniska bērnu un jauniešu personības attīstība un kompetenču pieaugums Ludzā un tās apkārtnē, izmantojot darba metodes atbilstošas darbā ar jauniešiem (ieskaitot neformālās metodes). Centrs šobrīd vada deju, fotogrāfijas, mākslas un amatniecības, mūzikas, teātra, vides izglītības, sporta un elektronikas nodarbības. Kopš 1999. gada mēs vadām Ludzas jauniešu klubu “Lietussargs”, kura mērķis ir piesaistīt aktīvus un idejām bagātus jauniešus (13-25 gadus vecus) kopīgai ideju īstenošanai. Strādājot klubā, viņi iegūst zināšanas un praktisku pieredzi pasākumu un projektu plānošanā un organizēšanā, iemācās strādāt komandā. Jauniešu klubs piedalās arī rajona sabiedriskajos darbos, veicinot brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Jauniešu klubā pulcējušies jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, organizē braucienus, piedalās dažādos konkursos, piedalās un organizē dažādus labdarības pasākumus.

Vietējie partneri

Projekt bez tytulu 2020 10 11T233307.556HANDMADE YOU (th) projekta partneris ir zīmols Oplotki.pl, kas pašlaik ir lielākā kopiena Polijā, kas reklamē un atbalsta rokdarbu uzņēmējdarbību Polijā. Oplotki tiešsaistes vietnes misija ir Polijas rokdarbu daudzpusīga attīstība plašā mērogā, arī izmantojot praktiskus tiešsaistes rīkus, kas māksliniekiem ļauj sasniegt jaunus labuma guvējus. Izglītība digitālu produktu un pakalpojumu radīšanas jomā, kuru pamatā ir rokdarbi, un ideja par dažādu jomu radītāju sadarbību ir pašreizējās Oplotek darbības pamats. Klātienes un tiešsaistes darbnīcu organizēšana dažādu rokdarbu tehniku jomā ļauj modernizēt vēsturiskās tradīcijas un prezentēt tās digitalizētajai pasaulei pieejamā formātā. Uz rokdarbu balstītas uzņēmējdarbības idejas popularizēšana ļāva izveidot digitālu produktu un pakalpojumu paketi, kas atbalstītu radītājus dažādos izaicinājumos, kas saistīti ar rokdarbiem. Agnieszka Gaczkowska, zīmola radītāja un Oplotki asociācijas valdes priekšsēdētāja (abiem uzņēmumiem ir vienāds nosaukums), kas cita starpā darbojas kā tiešsaistes veikalu inkubators radītājiem, kuri sper pirmos soļus, pārdodot produktus un pakalpojumus rokdarbu jomā veic arī komerciālas darbības, kuru pamatā ir rokdarbi (makramē un tamborēšanas kursu pārdošana
tiešsaistē, klātienes un tiešsaistes darbnīcas dažādās tehnikās – rokdarbi, kursi un tiešsaistes programmas, kas atbalsta roku darbu radītāju biznesu.
Viņas radītais zīmols kopā ar asociāciju izveido kopēju platformu, kas apvieno māksliniekus no visas Polijas un ārpus tās robežām, apmierinot viņu vajadzības un daudzveidīgās cerības, radot piedāvājumus gan mazajiem rokdarbu zīmoliem viņu radošajā ceļā, gan attīstības sākumā.  

OPLOTEK projekti ietver: Pop-up Oplotki- t.i., pagaidu rokdarbu darbnīcas, OPLOTKI Ziemassvētku tirdziņš – komerciāls pasākums rokdarbu veidotājiem, Rokdarbi vakar un šodien – projekts, kas popularizē nišas rokdarbu paņēmienus interviju formā ar autoriem, daudzu kursu, tīmekļa semināru un podkāstu veidā. OPLOTKI iniciatīvas aktivitātes var apskatīt Podcast, Youtube, Pinterest, Facebook, Instagram un drukātos formātos.

Pievienojies mums

Ja jūs interesē mūsu projekts HANDMADE YOU (TH), jums ir tuvs projekta temats un vēlaties sadarboties ar mums, mēs priecāsimies, ja sazināsieties ar mums.
To var izdarīt gan kā individuāla persona, gan kā NVO. Māksla, rokdarbi un amatniecība ir kopējā Eiropas un pasaules mantojuma pamatā, tāpēc neatkarīgi no tā, no kurienes jūs nākat, ko darāt un kā dzīvojat, mēs esam pārliecināti, ka mums kopā izdosies izkopt vērtības, kuras ietver projekts „HANDMADE YOU(TH)”.
Sūtiet mums e-pastu uz contact@handmadeyouth.com.

Projekta mājas lapa: https://handmadeyouth.com/

Projekta galvenā FB lapa: https://www.facebook.com/handmade.semperart/

Projekta ietvaros izveidotas 3 Facebook slēgtas grupas (katrai projektā iesaistītajai valstij). Ja ir ineterese, un vēlme dalīties pieredzē, popularizēt savus rokdarbus, kā arī iegūt jaunas zināšanas rokdarbu jomā, pievienojies: https://www.facebook.com/groups/2961492527411590

Projekta koordinatori

Aleksandra Żórawska, projekta HANDMADE YOU(th) koordinatore no Polijas, Semper Art Foundation
Aleksandra Żórawska kopš 2015. gada vada Semper Art Foundation, un ir starptautiskās stratēģiskās partnerības projekta HANDMADE YOU(th) organizatore. Ilgs NVO sektora aktīvists, bijušā Polijas trešā sektora lielāko organizāciju darbiniece, kas nodarbojas ar poļu un poļu diasporas tēmu ārzemēs. Beigusi Sopotas NVO vadītāju skolu. Absolvējusi vairākus desmitus sertificētus apmācības kursus, kas saistīti ar trešā sektora jautājumiem, tostarp par organizācijas, komandas un projekta vadības tēmu. Pirmās valsts mēroga NVO radošās industrijas konsultāciju programmas iniciatore un galvenā koordinatore Kreatywne NGO. Speciālists ES fondu iegūšanas jomā trešajam sektoram. Ar oficiālu un saturisku atbalstu, ko Semper Art Foundation sniedza Polijā, kopš 2016. gada tika nodibināti un darbojās gandrīz 30 fondi, kas nodarbojas ar dažādām tēmām. Starp tiem darbojas organizācijas, to starpā sieviešu tiesību jomā, minoritātes un cilvēki, kas izslēgti no sociālā riska, jaunatnes, vēstures, vietējo kopienu rīcību, neārstējamu bērnu un pieaugušo, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību, veicinot starptautisko sadarbību. Starptautisko projektu Erasmus + koordinators, piedaloties organizācijām no Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas. Daudzu kultūras pasākumu, piemēram, izstāžu, lekciju, debašu, filmu demonstrēšanas, pikniku u.c. organizatore un līdzorganizētāja. Semper Art Foundation vārdā viņa atbalsta nevalstiskās organizācijas, kas popularizē mākslu, amatniecību un t.s. izzūdošās profesijas un jaunos mākslas zīmolus.
Portāla W Centrum galvenā redaktore, kas reklamē radošo industriju, entuziastus, māksliniekus un amatniekus.


Petr Kantor, projekta HANDMADE YOU (TH) koordinators no Čehijas Republikas, Petrklíč help 

Kopš 2003. gada Petr Kantor ir profesionāli saistīts ar izglītību, koučingu un konsultācijām komerciālajā sektorā, valsts pārvaldē un nevalstiskā sektora organizācijās. Viņš ir daudzu sanāksmju un jauniešu nometņu koordinators, kas tiek organizētas sadarbībā ar Eiropas organizācijām, koncentrējoties uz pašattīstību un jauniešiem veltītām iniciatīvām. Viņš vada daudzas iniciatīvas jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem. Strādā par konsultantu jaunatnes programmā Erasmus +. Viņš aktīvi piedalījās daudzu bezpeļņas organizāciju izveidošanā Čehijā un Polijā. Viņš ir neformālās izglītības asociācijas biedrs. Petrs ir absolvējis kultūras menedžmentu Mūzikas akadēmijā Janacka Brno. Studiju laikā veiktie pētījumi ļāva atklāt radošu pieeju neformālās izglītības jautājumiem un grupas darba metodiku. Viņš izmanto arī pieredzi, kas iegūta Tokai universitātē Japānā, kur absolvējis ekonomiku un kognitīvo vadību. Viņš aktīvi piedalījās Eiropas projektos, piemēram, ENCATC efektivitātes pētījumos (NVO ar oficiāla UNESCO partnera statusu un Eiropas Padomes Kultūras vadības komitejas novērotāja statusu, pārstāvot visas mākslas un kultūras disciplīnas) un sociālajā komunikācijā Londonā. Iegūtās zināšanas veiksmīgi tiek izmantotas daudzu sociālo un izglītības projektu vadībā. 

Ligita Karvele, projekta HANDMADE YOU (TH) koordinatore no Latvijas, Ludzas novada Bērnu unjauniešu centrs
Ligita Karvele ir profesionāli iesaistījusies tūrismā un vietējos Eiropas lauku attīstības projektos (darbojas kā ārējo sakaru koordinatore vietējā asociācijā), kā arī strādā Ludzas novada bērnu un jauniešu centrā. Viņa aktīvi ir piedalījusies daudzos jauniešu apmaiņas projektos Erasmus + programmas ietvaros (Norvēģijā, Rumānijā, Albānijā, Horvātijā, Gruzijā, Igaunijā, Polijā, Spānijā, Bulgārijā, Francijā), kur guva arvien vairāk zināšanu un pieredzi, tāpēc ir sākusi iesaistīt vietējos savas pilsētas Ludzas jauniešus šādos projektos, līdz ar to viņas darbs jauniešu centrā ir saistīts ar šādiem projektiem.
Ligitai ir liela pieredze starptautiskās attiecībās, viņa ir ieguvusi uzņēmumu un iestāžu (tūrisma un viesmīlības) vadītājas kvalifikāciju, mežsaimniecības zinātņu maģistra grādu un sociālo zinātņu vadības maģistra grādu (Polockas Valsts universitāte). Viņa ir guvusi darba pieredzi Kiprā un Austrijā, ir gūta tūrisma konsultanta darba pieredze un pasniedzēja darba pieredze vietējā mācību centrā. Ligita ir aktīvi darbojusies kā brīvprātīgais, būdama ekskursiju koordinatore Erasmus studentu tīklā, organizējot izbraucienus pa Latviju ārvalstu studentiem. Viņa piedalījās arī ESN sekciju ikgadējā forumā “AGM Germany 2017” un “European Youth Week” Strasbūrā 2016. gadā. Ligita aktīvi pavada brīvo laiku, ārpus darba viņu interesē daba, ceļojumi, sports un fotografēšana. Viņa pastāvīgi izvirza sev jaunus mērķus, lai attīstītos, mācītos un gūtu jaunu pieredzi.

Projekta eksperti

Pjotrs Jaros
Juridiskais padomnieks, tiesību un vēstures absolvents Silēzijas universitātē Katovicē. Kopš 2017. gada viņš vada savu juridisko konsultantu biroju, kas koncentrējas uz pakalpojumu sniegšanu NVO sektoram un sociālajai ekonomikai: www.4ngo-kancelaria.pl. Daudzus gadus viņš aktīvi darbojās trešajā sektorā. Profesionāli saistīts ar likumiem un biznesa konsultācijām sociālās ekonomikas un trešā sektora struktūru stratēģijas, mārketinga un vadības jomā. Pašlaik viņš ir Juridiskā institūta Jan Ļaski valdes priekšsēdētājs (www.instytut-laskiego.org.pl), domnīca, kas nodarbojas ar sabiedrības juridisko izglītību. Institūts nedarbojas ar mērķi gūt peļņu, koncentrējas uz konkrētu sociālo mērķu īstenošanu: juridiskā izglītība, galvenokārt jauniešiem, sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku profesionāla aktivizēšana un reintegrācija, kā arī cilvēktiesību un brīvības veicināšana un aizsardzība. Kopš 2010. gada profesionāli saistīts ar trešo sektoru, izmantojot Eiropas iniciatīvu fondu Silēzijā (www.feis.org.pl), kur ir fonda līdzdibinātājs un dibinātājs. Organizācija nodarbojas ar jauniešu sociālo aktivizēšanu un sociālās ekonomikas rīku izplatīšanu vietējā vidē. Viņš ir arī pastāvīgi saistīts ar vairākām nevalstiskām organizācijām juridisko pakalpojumu jomā, mārketingā un modernu attīstības stratēģiju ieviešanā. Viņš vada menedžmenta apmācības dažādos sociālās ekonomikas un tiesību aspektos, tostarp starptautiskos. Projekta “Nākotnes ekonomika sabiedrībā” ietvaros viņš kopīgi izveidoja kontaktu tīklu ar organizācijām, kas nodarbojas ar sociālo ekonomiku Eiropā. Viņš ir arī koordinējis vairāk nekā 12 starptautisku jaunatnes projektu, apmācību un tīklu veidošanu. Līdsas universitātes kursa absolvents mūsdienu tehnoloģiju ieviešanai izglītībā (jauktā mācīšanās) un VLE (virtuālās mācību vides) izveidošanas jomā. Kopš 2016. gada viņš vada emuāru: “Likums NVO”, kas ir vienīgais Polijā, kas nodarbojas ar juridiskajiem aspektiem trešā sektora organizācijās. Viņš bieži apraksta nišas problēmas, kas neietilpst pamata tiesiskajā regulējumā. Emuāra ideja ir radīt telpu dažādu NVO juridisko problēmu apspriešanai un nākotnē arī sākt diskusijas par izmaiņām un likuma piemērošanas praksi. Visu emuāra saturu Pjotrs dara pieejamu ar CC BY-SA 4.0 atvērto licenci, kas nozīmē, ka ikviens var brīvi izmantot un kopīgot emuāra “Likums NVO” saturu ar nosacījumu, ka autorība tiek atzīta un tālāk izplatīta ar vienādiem nosacījumiem. 

Agnieszka Gaczkowska
Agnieszka apvieno lielāko amatnieku kopienu Polijā. Viņas izveidotais zīmols rada platformu, kas pulcē māksliniekus no visas Polijas un ārpus tās, apmierinot viņu vajadzības un daudzveidīgās cerības, radot piedāvājumus gan mazajiem rokdarbu zīmoliem viņu radošā ceļa un attīstības sākumā, gan radītājiem, kuri ir bijuši tirgū ilgu laiku. Asociācijas OPLOTKI valdes priekšsēdētāja, kas cita starpā darbojas kā tiešsaistes veikala inkubators radītājiem, kuri sper pirmos soļus, pārdodot produktus un pakalpojumus, kuru pama tā ir rokdarbi, veic arī komercdarbību, kuras pamatā ir roku darbs (tiešsaistes kursu pārdošana, dažādu rokdarbu paņēmienu klātienes un tiešsaistes darbnīcas, kursi un tiešsaistes programmas, kas atbalsta jaunos biznesā).
Oplotki.pl zīmolu organizētās Facebook grupas apvieno vairāk nekā 12 tūkstošus radītāju. Sākot ar makrāmu un tamborēšanas faniem, apmaksātu rokdarbu kursu dalībniekiem, līdz veidotājiem, kas pulcējušies īpašās tematiskajās grupās, kas veltītas īpašiem veicināšanas un uzņēmējdarbības izaugsmes rīkiem, līdz diskusiju forumam, kas veltīts radītājiem, kuri ir jauni biznesā, kuru pamatā ir rokdarbi (visvairāk dalībnieku ir grupā Braids & Friends – kā nopelnīt naudu ar rokdarbiem). Viņa bieži motivē vai apmāca pašvaldības vienības (Poznaņas pilsēta, projekts “Zaułek Rzemiosła”. Poznaņas Uzņēmējdarbības dienas) un dalās ar rokdarbu uzņēmējdarbības saistītām zināšanām, pārvēršot tās vērtīgos secinājumos izmantošanai biznesa vajadzībām. Kā dedzīga podkāstu cienītāja viņa veido OPLOTKI apraidi (intervijas ar rokdarbu veidotājiem, biznesa padomi iesācējiem un jau pieredzējušākiem, intervijas ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuri popularizē roku darbu – gan poļu, gan angļu valodā) un sadarbojoties veido projektu najszepolskiepodcasty.pl. Viņa labprāt atbalsta tādus projektus kā Sieviešu kongress, Poznaņas Uzņēmējdarbības dienas un Sieviešu dzelzceļa festivāls ar vieslekcijām, attīstības semināriem vai diskusiju paneļu vadīšanu. Būdama tiešsaistes konferenču paneliste (How to live in the Net – 2019, 2020 edition, Slow Biznes Online 2020, Language Extreme), viņa savas runas veido tā, ka katru reizi pielāgo runas formātu notikumam , sniedz specifiskas uzņēmējdarbības zināšanas mikrouzņēmējiem, kuri veido zīmolus, un kuru pamatā ir rokdarbi. Agnieszka palīdz ieviest izmaiņas rokdarbos jebkurā gadījumā – sākot no radošām izklaidēm līdz ienesīgam biznesam, sākot ar bērnu spēlēm un beidzot ar sieviešu sapulcēm tiešsaistes formātā. Tas iedvesmo darboties un veiksmīgi ietekmē rokdarbu attīstību.

Agnieszka Sołtysiak – Zagożdżon
Uzņēmējs, jurists, padomnieks. Biznesa, tiesību un nodokļu un iemaksu norēķinu praktiķis ar vairāku gadu pieredzi. Efektīvas komunikācijas cienītājs, kurš savā darbā galvenokārt nodarbojas ar formālās realitātes “tulkošanu” un pārveidošanu likumīgā darbībā un problēmu risināšanu, kas rodas,pārprotot visus šos dīvainos likumus, noteikumus un procedūras, kas veido uzņēmējdarbības tiesisko
vidi. Privāti viņa aizraujas ar SF literatūru un filmām, zinātnēm (ieskaitot kvantu fiziku), vārdiem (un īpaši vārdiem – atslēgām!), attiecībām, ar īpašu mīlestību pret Mazūriju, kas nes daudz miera un pacietības. Pēc vairākiem mēnešiem mikrouzņēmēju kopiena, kas iesaistījusies viņu attīstībā, ir izveidojusi mikrouzņēmēju kopienu, kas, izņemot to, ka viņi labi turas savā nozarē, interesējas arī par procesiem, kas tieši neskar viņu darbības. Viņas zināšanas, atbalsts un kontaktu veidošana mikrouzņēmumos ir savstarpēja atbalsta, sadarbības un pieredzes apmaiņas telpa, kas piesātināta ar draudzīgu un sirsnīgu atmosfēru, kas izveidota mērķiem attiecībā starp mikrouzņēmējiem. Ar nosaukumu Dr’ve done un Akademia Mikrusa (vietne ar izglītības resursiem mikrouzņēmējiem un cilvēkiem, kas vada nereģistrētu uzņēmējdarbību) Agnieszka Sołtysiak – Zagożdżon palīdz iegūt vispārīgas zināšanas, kas noderīgas uzņēmuma vadībā cieto (likumi, nodokļi) un mīksto (komunikācija, attiecības) kompetenču jomā. Starp cilvēkiem un zīmoliem, kurus viņa ikdienā atbalsta, ir arī liela grupa pārstāvju un radošo industriju pārstāvju, tostarp mākslinieki un rokdarbnieki. 

Kontakti

Rakstiet mums uz e-pastu: contact@handmadeyouth.com vai izmantojiet veidlapu: https://handmadeyouth.com/kontakt/