Erasmus + projekti

“Handmade in education” (2023. gada jūnijs)

No 16.-23. jūnijam, 2023. gadā, Polijas pilsētā Murzasichle norisinājās Erasmus + apmācības pedagogiem un amatniekiem “Handmade in education”. Latviju projektā pārstāvēja dalībnieki no Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra. Projekta temats – neformālo rokdarbu metožu izmantošana jauniešu izglītošanā. Viens no projekta mērķiem bija dot iespēju “tīkloties”, sadarbojoties ar tādām valstīm kā Polija, Grieķija, Itālija un Rumānija, un mainīties pieredzē ar labās prakses piemēriem. Nedēļas garumā dalībniekiem bija iespēja atklāt dažādas metodes rokdarbu iekļaušanai izglītībā.

“Do it yourself and hand on” (2023. gada marts)

Polijas pilsētā Jastrzębia Góra viesojās jaunieši no trīs Eiropas valstīm – Čehijas, Polijas un Latvijas. Čehiju pārstāvēja organizācija Petrklíč help, Poliju – PSP nr 7 w Radomsku im. Romualda Traugutta, un Latviju Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs. Projekta mērķis bija jaunu rokdarbu tehniku un neformālās izglītības metožu apgūšana.

Handmade YOU (th)” stratēģiskais 2 gadu projekts (2020.-2022. gadam)

Projekts HANDMADE YOU (TH) ir Polijas, Latvijas un Čehijas ar rokdarbiem saistītu organizāciju stratēģiskā partnerība. Projekta mērķis ir saglabāt rokdarbus, amatniecību un profesijas, kuras izzūd. Projekta sākums ir 2020. gada 1. augusts un tā ilgums ir 2 gadi.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, pedagogi un ikviens interesents, kurš saistīts ar rokdarbiem. Projekta ietvaros realizēti vairāki jauniešu apmaiņas braucieni un jaunatnes darbinieku mobilitātes braucieni, kā arī porjekta partneru vizītes. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.

“Handmade Entrepreneurs” (2020. gada oktobris)

Jauniešu apmaiņas projekts Józefów pilsētā, Polijā. Dalību ņēma 36 jaunieši no 5 dažādām Eiropas valstīm: Čehijas, Ungārijas, Grieķijas, Polijas un Latvijas. Apmācību mērķis ir gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējam rokdarbu tematā. Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija aicināt jauniešus paust savu viedokli par uzņēmējdarbības iespējām amatniecības jomā, izteikt priekšlikumus izzūdošo rokdarbu saglabāšanai un popularizēšanai, ar dažādu aktivitāšu palīdzību veidot savu biznesa plāna modeli, kurā tika ietverts kāds amatniecības virziens.

YOUC” – starptautiskais jauniešu projekts (2020. gada janvāris)

Marseļa, Francija, 2020. gada janvāris. Projekta YOUC mērķis ir stiprināt jauniešu iniciatīvu uzņemšanos un viņu līdzdalību vietējās kopienas dzīvē. Partnerorganizācijas ir: Francija: Petra Patrimonia, Polija: Viva Femina, Latvija: SOCIALAS INOVACIJAS CENTRS,  Spānija: Magenta Consultoria.

KA2 YOUC projekts jauniešu līdzdalības veicināšanai vietējās kopienās bija paredzēts jaunajiem aktīvistiem, jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem un organizācijām, kas vēlas veicināt marginalizācijas riskam pakļauto jauniešu pilnvarošanu, iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību. Projekta pamatā ir metodoloģija un instrumentu kopums, lai vietējā līmenī veicinātu jauniešu līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu grūtībās nonākušiem jauniešiem, ko atbalsta jauno aktīvistu un brīvprātīgo grupas, kā arī pedagogi no biedrībām katrā partnervalstī. Ludzas BJC apmācību kursā piedalījās 2020. gadā.

Handmade Theatre” (2019. gada maijs)

Jauniešu apmaiņas projekts Darlowko pilsētā Polijā. Projekts HANDMADE THEATRE ir jauniešu apmaiņas iniciatīva no četrām ES valstīm: Polijas, Čehijas, Grieķijas, Slovākijas un Latvijas. Projekta koncepcija ir starptautiska semināra rezultāts ar nosaukumu “Handmade Yourself”, kas notika 2018 gada septembrī. Semināra tīklošanās ietvaros radās ideja apvienot tradicionālās amatniecības metodes ar atvērtā teātra metodēm. Projekta mērķis ir informēt jauniešus par rokdarbu idejām DIY (Do It Yourself) un nesteidzīgo dzīvi kopumā.

“Handmade Yourself” (2018. gada septembris)

Kontaktu veidošanas seminārs Polijā, Murzasichle pilsētā. Semināra mērķis iegūt partnerorganizāciju kontaktus turpmākiem projektiem rokdarbu tematikā.

Projekts pulcēja 24 dalībniekus no 7 valstīm (Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Polijas)