Projektā “Four Update” izveidoti 4 video par Ludzas novadu

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs kopā ar jauniešiem projekta “Four Update” ietvaros viedoja īsus video materiālus, kas ataino unikālās vietas un iespējas visā Ludzas novada teritorijā.

Projekta īstenotājs: biedrība “KIRA”.

Mērķis: Sniegt atbalstu jaunizveidotā Ludzas novada jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iniciatīvu un aktivitāšu īstenošanai, kas veicinātu 
viņu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošināt vienlīdzīgas jauniešu iespējas 
visā apvienotā novada teritorijā un sekmēt to aktīvo pilsonisko un 
politisko līdzdalību, kā arī piederību novadam.

Projekta īstenošanas laiks: 19.08.2022. – 18.03.2023.

Projekta finansējums: 6997,71 EUR

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Video par Ludzu:

Video par Felicianovu:

Video par Kārsavu:

Video par Zilupi: