Projekta “Four Update” ietvaros top video par Ludzu

Ciblas, Kārsavas, Zilupes puses jau nofilmētas, šodien projekta “Four Update” ietvaros top video par Ludzu.

Īpašs paldies IK “Pelnrušķītes sapnis” par senlaicīgiem tērpiem un to brīnišķīgo noskaņu un vēstures nospiedumiem!

Projekta viena daļa noslēgusies, sāksies nākamā. Nav palicis ilgs laiks, martā varēsim skatīt visus 4 video.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.