Dokumenti

Misija, vīzija, vērtības

MISIJA –nodrošināt bērnu un jauniešu vajadzībās balstītu kvalitatīvu, godprātīgu un atbildīgu
izglītību un audzināšanu.


VĪZIJA– veidot ģimenisku atmosfēru, veicinot bērniem un jauniešiem pozitīvas un motivējošas
attiecības, rūpēties , lai viņi izaugtu par patstāvīgām, radošām un atbildīgām personībām.


VĒRTĪBAS– profesionalitāte, atbildība, atvērtība un godprātīgums.

Vēsture

{"history":[{"event":"Dibin\u0101ts \u2018Pionieru un skol\u0113nu nams\u2019","date":"1956-01-01T18:51:00","dateFormat":"full-date"},{"event":"Maina nosaukumu uz \u2018Skol\u0113nu namu\u2019","date":"1990-05-07T18:54:00","dateFormat":"only-year"},{"date":"1996-09-29T18:56:00","event":"Maina nosaukumu uz \u2018Ludzas rajona B\u0113rnu un jaunie\u0161u centru\u2019","dateFormat":"only-year"},{"event":"Maina nosaukumu uz \u2018Ludzas novada B\u0113rnu un jaunie\u0161u centru\u2019 ","date":"2009-01-01T18:58:00","dateFormat":"only-year"}]}

Kolektīvs

Kontakti

Tirgus iela 22, Ludza, LV – 5701
+371-65722189
+371-27704686
bjc@ludza.lv

Datu aizsardzības speciālists

datuaizsardziba@ludza.lv