Mūsdienu deju radošais konkurss Latgalē

Mūsdienu deja Ludzā tiešām ir uzņēmusi apgriezienus! Profesionāla pedagoga vadībā mūsu audzēkņi gūst augstus sasniegumus!

🔸 1. novembrī Daugavpils Kultūras namā norisinājās Mūsdienu deju radošais konkurss Latgalē. No Ludzas novada BJC piedalījās trīs deju grupas: “Fouette “(8 dejotāji), “Petit” (4 dejotāji) un grupa “Dance Dream” (9 dejotāji), un visas grupas saņēma godalgotas vietas!

🔸 Konkursu vērtēja kompetenta žurīja: Dmitrijs Gaittjukevičs, Annika Andersone un Maija Tjurjapina. Konkursu organizēja Daugavpils Bērnu Jauniešu centrs Jaunība. Konkursa atmosfēra bija ļoti radoša, pozitīva un omulīga.

Deju grupu vadītāja Oksana Štrauha saka lielu paldies organizatoriem, dejotājiem, vecākiem, Ludzas BJC vadībai un Ludzas novada pašvaldībai par atbalstu un mūsdienu dejas kultūras attīstīšanu.

Ludzas novada BJC administrācija saka paldies skolotājai Oksanai Štrauhai un vecākiem par auglīgu sadarbību!