Ludzas novada skatuves runas konkurss

Noslēdzies Ludzas novada skatuves runas konkurss. Pēc veiksmīgas pagājuša gada pieredzes tas notika arī  video formātā. Ka jau ierasts konkursu koordinēja Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, konkursam tika iesūtīti 40 priekšnesumi no Ludzas 2. vidusskolas, Ludzas pilsētas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Ciblas vidusskolas,Ludzas Mūzikas pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Pildas pamatskolas un Malnavas koledžas. Vislielākā atsaucība bija  2. – 3. klašu un 4. – 6. klašu grupā, tradicionāli mazāks skolēnu skaits bija 7. – 9. klašu un vidusskolas grupā, kā arī 1. klasē.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi, dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai. Video formātā ierakstītam priekšnesumam ir gan priekšrocības, gan arī savi trūkumi – ir iespēja vairākkārt ierakstīt priekšnesumu un izvēlēties labāko, bet trūkst vizuālā kontakta ar klausītājiem. Svarīgi parūpēties arī par atbilstošu telpu un  fonu.

Dalībnieku priekšnesumus vērtēja Marika Čerņavska, kustību pulciņa pedagoģe, Svetlana Rimša, teātra studijas “Pepilota” vadītāja un BJC direktore, amatierteātra režisore Eleonora Obrumāne.

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti tikai augstākās, I un II pakāpes diplomi.

Augstākās pakāpes diplomu saņēma:

Aleksandra Seņko, Ludzas Mūzikas pamatskola, 1.klase, pedagogs Ilga Greivule

Estere Poikāne, Ludzas Mūzikas pamatskola, 3. klase, pedagogs Jana Andrejeva

Katerīna Bartulāne, Ludzas Mūzikas pamatskola, 3. klase, pedagogs Dace Tihovska

Timurs Saule, Zilupes vidusskola, 3. klase, pedagogs Ināra Adeļeviča

Adrians Markuss Ramsons, Kārsavas vidusskola, 3. klase, pedagogs Aina Jurdža

Armands Rudzītis, Kārsavas vidusskola, 3. klase, pedagogs Aina Jurdža

Amina Adeļina Mežecka, Zilupes vidusskola,  4. klase, pedagogs Jekaterina Kozlova

Deniss Bičenkovs, Ludzas 2. vidusskola, 4.klase , pedagogi Svetlana Gavrilova, Iveta Labāne

Rebeka Škavronska, Ludzas pilsētas vidusskola, 4. klase, pedagogs Inta Nogda

Viktorija Kozlovska, Ludzas Mūzikas pamatskola, 4. klase, pedagogs Aina Petrovska

Aleksandra Safronova, Zilupes vidusskola, 5. klase, pedagogs Natāļja Mirchulava

Evita Ozolniece, Ciblas vidusskola, 6. klase, pedagogs Ināra Kuzņecova

Agnese Leitāne, Ludzas pilsētas vidusskola, 6. klase, pedagogs Vanda Žuļina

Justīne Oščenkova, Ludzas pilsētas vidusskola, 6. klase, pedagogs Vanda Žuļina

Dana Buvaļkeviča, Zilupes vidusskola, 8. klase, pedagogs Vija Apele

Alise Puzāne, Ludzas 2. vidusskola, 8.klase , pedagogs Velta Zbitkovska

Darja Rutkovska, Ludzas 2. vidusskola, 8.klase , pedagogs Inta Trukšāne

Adriāna Zborovska, Zilupes vidusskola, 10. klase, pedagogs Ludmila Sokolova

Laura Mortuzāne, Ludzas pilsētas vidusskola, 10. klase, pedagogs Laila Budreviča

Junona Streļča, Kārsavas vidusskola, 12. klase, pedagogs Anita Lele

Kaspars Stolipins, Malnavas koledža, 4. kurss, pedagogs Mārīte Valeniece

Paldies skolēniem par drosmi, skolotājām par iedrošināšanu, vecākiem par atbalstu!

Īpašs paldies dalībniekiem vidusskolas grupā par uzticību konkursam un skatuves runas tradīciju nepārtrauktības nodrošināšanu novadā!

Informāciju  apkopoja d.v. N.Losāne.