Ludzas novada Jauniešu Gada balva 2023 KĀP – NES!

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, ‌sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību, organizē Ludzas ‌novada‌ ‌Jauniešu‌ ‌Gada‌ ‌balvu.‌ ‌

Pasākums‌ ‌tiek‌ ‌rīkots‌ ar‌ ‌mērķi‌ ‌godināt‌ ‌un‌ ‌pateikties‌ ‌tiem ‌‌Ludzas‌ ‌novada‌ ‌jauniešiem,‌ ‌kuri guvuši augstus sasniegumus un ‌ar‌ ‌savu‌ ‌veikumu‌ ‌ir‌ ‌mainījuši‌ ‌savu‌ ‌un‌ līdzcilvēku ‌ikdienu.‌ ‌

Jauniešu‌ ‌gada‌ ‌balvai‌ ‌jaunieši‌ (15 – 29 gadu vecumam) ‌tiek‌ ‌izvirzīti,‌ ‌izvērtēti‌ ‌un‌ ‌apstiprināti‌ ‌zemāk‌ ‌uzskaitītajās‌ ‌nominācijās,pēc‌ ‌šajā‌ ‌nolikumā‌ ‌noteiktajiem‌ ‌kritērijiem‌ ‌un‌ ‌nosacījumiem,‌ ‌un‌ ‌tiks‌ ‌apbalvoti‌ ‌Gada‌ ‌balvas‌ ‌svinīgajā‌ ‌pasākumā(norises laiks tiks precizēts).‌ 

Jauniešus‌ ‌attiecīgajai‌ ‌nominācijai‌ ‌var‌ ‌pieteikt‌ ‌‌fiziskas‌ ‌vai‌ ‌juridiskas‌ ‌personas individuāli vai kolektīvi.  Pēdējo 3 gadu Ludzas novada Jauniešu Gada balvas ieguvēji attiecīgajā nominācijā netiek pieteikti. Viens pieteicējs piesaka 1 jaunieti vai komandu tikai 1 nominācijā. Ja tiks iesniegti 2 vai vairāk pieteikumi, tiks izvēlēts pirmais iesūtītais pieteikums (pārējie pieteikumi netiks ņemti vērā). 

Nominācijas,‌ ‌kurās‌ ‌var‌ ‌pieteikt‌ ‌jauniešus:‌ ‌

Nominantus‌ ‌var‌ ‌‌pieteikt, ‌aizpildot‌ ‌pieteikuma‌ ‌anketu‌ ‌internetā: ŠEIT ‌vai‌ ‌nosūtot‌ ‌to‌ ‌uz‌ ‌e-pastu: ‌solvita.binovska@ludzasnovads.lv‌ ‌līdz‌ ‌2023.‌ ‌gada‌ 20.decembrim.‌

Jauniešu Gada balvas 2023 nolikums apskatāms ŠEIT.