Ludzas novada jauniešu dome ir nokomplektēta!

12.12.2023 Ludzas novada jauniešu dome tikās Ludzas novada BJC telpās, iekārtoja jauniešu istabu un piedalījās Ludzas novada jauniešu domes vēlēšanās. 

Jaunieši tika izvirzīti amatiem un balsošanas rezultātā tika nokomplektēta Ludzas novada jauniešu dome. Jauniešu domes sastāvā ir jaunieši no Ludzas, Kārsavas un Ciblas.

Sociālo mediju komanda:

Tikšanās noslēgumā Ludzas novada jauniešu dome sāka darbu pie savu pirmo iniciatīvu izstrādes.

Ludzas novada BJC novēl aktīvu darbību, radošas idejas un veiksmīgu sadarbību!

Lai izdodas!