Ludzas novada BJC ir atklāta nometne Kopā mēs varam!

Nometnē Kopā mēs varam! piedalās 15 ukraiņu un 13 Ludzas novada bērni un tā tiek organizēta Ludzas novadā ar mērķi veikt veiksmīgu Ukrainas bērnu un jauniešu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Nometnes aktivitātes palīdzēs veidot labvēlīgu vidi valsts valodas prasmju apguvei un pilnveidei, stiprināt nometnes dalībnieku psihoemocionālo labbūtību un attīstīt komunikācijas, sadarbības prasmes. Nometnes pasākumu programma  ietver sevī daudzveidīgās rodošās norises un aktivitātes, ka arī mācību izzinošo ekskursiju.

Plānotās aktivitātes: