Ludzas Mazpulks piedalījās Putnu dienās Ludzas Novadpētniecības muzejā

Lieliskās Putnu dienas Ludzas Novadpētniecības muzejā.

Šogad daudzi mazpulcēni realizēs ar putniem saistītos individuālos projektus. Tāpēc Ludzas Mazpulks ir ārkārtīgi pateicīgs par sadarbību Ludzas Novadpētniecības muzejam un Dabas aizsardzības pārvaldei Putnu dienu organizēšanā. Mazpulka dalībnieki īpaši priecājas par DAP Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītājas Reģīnas Indriķes plašo un uzskatamo stāstījumu. Muzeja izglītojoši pedagoģiskās nodaļas gides Ritas Kučānes stāstījums tik ļoti aizrāva, ka aizmirsās pat nofotografēt redzēto. Lai arī lietus liedza iespēju izbaudīt putnu vērošanu, dalībnieki guva daudz jaunu zināšanu.