Līderu apmācības “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” Briselē

18.-19. septembrī 36 Latgales jaunieši, pedagogi un jaunatnes darbinieki apmeklēja Eiropas Parlamentu Briselē!

Līderu apmācības “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”, ko rīkoja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale kopā ar Latgales plānošanas reģionu un Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, ir noslēgušās.

Latgales reģiona jauniešiem tā bija fantastiska pieredze, vērtīgas atziņas, jaunas draudzības un iespēja doties uz EP Briselē!

Ludzas novadu apmācībās pārstāvēja Kamila Makarova un Amanda Leščinska. Paldies Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram par finansiālu līdzdalību apmācībās!