Konkurss ”Noslēpumainā MASKA”

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, kā arī popularizēt latviešu gadskārtu svētkus un ieražas, izzinot, izpētot Meteņu tradīcijas, tiek organizēts konkurss

Meteņu tradīcijās ieskatoties ”Noslēpumainā MASKA”

Konkursa uzdevumi: