Konkurss “Dārzā audzis – mājās nācis”

Ir noslēdzies Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra rīkotais konkurss ”Dārzā audzis – mājās nācis”. Rudenīgie radošie darbi allaž ir ieņēmuši goda vietu bērnu radošajā izpausmē. Šis brīnišķīgais gada laiks, tiek uzskatīts par nogatavināšanas laiku, bet tas arī ir laiks uzņemt visu pozitīvo enerģiju no dabas, pateicoties tās krāšņumam un dāsnumam.

Liels paldies visiem audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem, kuri ņēma līdzdalību radošo darbiņu tapšanā. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra telpas piepildījās ar rudenīgu noskaņu, visapkārt virmoja siltums un krāsu spilgtums, kas lūkojās no bērnu darbiem.

Šoreiz radošais konkurss “Dārzā audzis-mājās nācis” ir sadalīts trijos virzienos – vizuālā māksla, darbs materiālā un datorgrafika. Pavisam tika iesūtīti 169 audzēkņu radošie darbi no Nautrēniem, Salnavas, Kārsavas, Zilupes, Istras, Baltinavas, Ciblas un Ludzas.

Laureātu saraksts

Sadaļa – vizuālā māksla

I vieta Ermīns Losāns 8 g. Ludzas pilsētas vidusskola sk. I. Misāne

I vieta Artis Aļošins 9 g. Ludzas pilsētas vidusskola sk. A.Šarapova

I vieta Daniela Trimalnīka 9 g. J.Soikāna Ludzas mākslas sk. Nautrēnu filiāle sk. I.Strode

I vieta Veronika Ivaņicka 12 g. J. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I. Terentjeva

II vieta Annija Silaraša 7 g. J.Soikāna Ludzas mākslas sk. Nautrēnu filiāle sk. I.Strode

II vieta Justīne Zavadska 11 g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Ladusāne

II vieta Madara Eižvertiņa 12 g. Kārsavas mūzikas un mākslas skola sk. G.Nagle

II vieta Angelina Jemeļjanova 9 g.Kārsavas mūzikas un mākslas skola sk. G.Nagle

III vieta Emija Šteinberga-Šternboka 9 g.J. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I. Terentjeva

III vieta Lāsma Tutane 8 g.J.Soikāna Ludzas mākslas sk. Nautrēnu filiāle sk. I.Strode

III vieta Adriana Narnicka 11 g. J. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I. Mikažāne

III vieta Anastasija Litčenko 13 g. Ludzas 2. vidusskola sk. I. Martjukova

Sadaļa- darbs materiālā

I vieta Daniela Rudzinska Ludzas pilsētas vidusskola sk. V. Plenkova

I vieta Daniela Mickāne Ludzas 2. vidusskola sk. I. Martjukova

II vieta Albina Matjušenko 6 g. Zilupes PII sk. A.Lipste

II vieta Ēriks Skangals Salnavas pamatskola sk.V.Daukste

III vieta Raitis Valters Ludzas pilsētas vidusskola sk. S. Pule

III vieta Ērika Veļičko 11 g.,

               Agnese Savicka 11 g.,

               Ieva Celinska 11 g. J. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I. Mikažāne

Sadaļa-datorgrafika

I vieta Daniela Zvonņikova 13 g. J. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I. Zvonņikova

II vieta Jēkabs Slišāns11 g. Baltinovas mūzikas un mākslas skola sk.D. Poikāns

III vieta Adriana Salīte 14 g. Kārsavas mūzikas un mākslas skola sk. D. Poikāns

Darbi apskatāmi Ludzas novada BJC Facebook vietnē: https://www.facebook.com/ludzabjc

Sveicam laureātus! Katrs dalībnieks par dalību konkursā saņem pateicību, bet laurēatus gaida pārsteiguma blavas.

Ludzas novada BJC metodiķe I.Mikažāne t.29485491