Konference “95 darbi Latvijai”

24. februārī Salaspilī no visas Latvijas ieradās mazpulku biedri, lai piedalītos ikgadējā biedru kopsapulcē – konferencē “95 darbi Latvijai”.  Biedrības “Latvijas Mazpulki” konferences dalībnieku vidū piedalījās arī Ludzas mazpulks. Aizvadītais gads izvērtēts, mērķi nosprausti, jaunie izaicinājumi jau zināmi. Darbi sauc!