Jubileju svin TDK Atvasītes

5. aprīlī, Ludzas Kultūras Namā, savu 20 gadu jubileju svinēja Ludzas Mūzikas pamatskolas tautas deju kolektīvs “Atvasītes”! Jubilejas koncerts bija veidots kā pasaka “Ābolu maiss”, kur aktieri bija paši dejotāji.

Liels paldies arī aktieriem no BJC- Kristeram Zviedrim, Rutai Zviedrei, Dmitro Čakinam! Liels paldies BJC draugu kolektīviem un viņu vadītājiem: Ludzas novada BJC popgrupai “Spices” (vadītāja Evita Podoļeca) un popgrupai “Cielaviņa” (vadītāja Lolita Greitāne).

Koncertā kā neatņemama “Atvasīšu” draudzības sastāvdaļa bija citi viņu vadītājas Sarmītes Stapules kolektīvi: Ludzas novada BJC DK “Žeperi” jaunākā un vecākā grupa.

Svinēt svētkus kopā ir laime!