Ir noslēdzies Ludzas novada BJC vizuālās mākslas konkurss “Jaunas virsotnes sportā – gods Latvijai pasaulē!”

Daudzi Latvijas sportisti ir pierādījuši savas spējas, drosmi, veiklību cīnoties par uzvarām gan Latvijā, gan arī plašajā pasaulē. To, cik dažāda un daudzveidīga ir SPORTA pasaule, konkursa žūrija varēja iepazīt, izvērtējot jūsu radošus darbus.

Konkursam iesūtītos zīmējumos, gleznojumos konkursa dalībnieki attēloja Latvijas sportistu sasniegumus gan individuālos, gan komandu sporta veidos. Darbos  tika attēlotas  sarežģītas figurālās kompozīcijas, cilvēkus kustībā, attēlojāt uzvaras prieka sajūtas, kā arī daudzi zīmējāt sevi sportojot, jo paši esat aktīvi šī virziena dalībnieki.

Šajā konkursā visvairāk darbiņu saņēmām no 7-9 g. un 9-13 g. vecumposma dalībniekiem.

Laureātu darbus varēs apskatīt IZSTĀDĒ Jaunas virsotnes sportā – gods Latvijai pasaulē! Ludzas novada BJC telpās, Tirgus ielā 22, Ludza. Paldies visiem konkursa  dalībniekiem, vecākiem, skolotājiem!

Konkursa laureāti.

Vecumposms līdz 7 gadiem godalgotas vietas netika piešķirtas, jo dalībnieku bija ļoti maz, visi dalībnieki saņem atzinības:

Verners Žuks 6g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Amanda Šaverda 6g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Erlens Adžars Jildizs 6g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Alisa Kozlova 4g. Zilupes PII

Markuss Ņugaņins 6g. Ludzas novada BJC pulciņš “Vizuāli plastiskais skrabukings”

Vecumposms  7-9 gadi

I vieta

Ermīns Losāns 9g. Ludzas novada BJC pulciņš “Citāda vizuālā māksla”

II vieta

Alīna Žuka 8g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

III vieta

Amēlija Krasnobaja-Bērziņa 9g. Ludzas Pilsētas vidusskola

Malastevs Maksims 7g. Ludzas 2.vidusskola

Atzinības saņem:

Justīne Bartulāne 8g. Ludzas Pilsētas vidusskola

Daniels Skrobovs 8g. Zilupes vidusskola

Arīna Šafigullina 9g. Zilupes vidusskola

Alise Kalvāne 7g. Ludzas 2.vidusskola

Liliāna Matvejeva 9g. Ludzas Pilsētas vidusskola

Jegors Timofejevs 9g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola.

Vecumposms  10-13 gadi

I vieta

Nikola Prikule  13g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Agnese Savicka 13g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

II vieta

Emija Šteimberga-Šternboka 11g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

III vieta

Marija Rjabceva 12g. Ludzas 2.vidusskola

Adriāna Matule 10g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Ērika Veļičko 13g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Atzinības saņem:

Kristiāns Žogota 10g. Nautrānu vidusskola

Liāna Volkova 12g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Artūrs Jaundžeikars 12g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola.

Vecumposms  14-18 gadi

I vieta

Anita Daudiša 14g.J.Soikāna Ludzas mākslas skola

II vieta

Patrīcija Paula Melbārde 14g.J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Laureātu un atzinības rakstu saņēmēju apbalvošana notiks 15.12.2023. plkst 15.00 Ludzas novada BJC zālē, Tirgus iela 22. 

Paldies par sadarbību!

Ludzas novada BJC vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas metodiķe I. Mikažāne t.29485491